Jesteśmy dla Ciebie, jeśli masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami, lub umów się na rozmowę

Neoklima sp. z o. o.
Siedziba: Skośna 12, 30-383 Kraków

Sąd Rejonowy  dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000702127, NIP: 676 247 05 75, kapitał zakładowy: 90.000,00 zł.

Biuro:

1ul. Zawiła 56
30 -390 Kraków

2+48 12 265 55 85

3biuro@neoklima.pl

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych przez Neoklima sp. z o. o., adres: Skośna 12, 30-383 Kraków w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy.