Pompa ciepła Samsung EHS jest wysokosprawnym źródłem ciepła wykorzystującym energię powietrza atmosferycznego do ogrzewania pomieszczeń (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU).

untitled-2

Pompa ciepła działa na takiej samej zasadzie jak pompa hydrauliczna, która pozwala zwiększyć wysokość lustra cieczy dzięki włożonej energii elektrycznej. Pompa ciepła pozyskuje energię cieplną z powietrza o niskiej temperaturze (nawet  poniżej-25°C). Dzięki procesom zachodzącym w  sprężarce powietrze jest ogrzewane do temperatury odczuwanej przez człowieka jako ciepło. Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Dzięki temu jej wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania wynosi ponad 5. Dla porównania ten sam wskaźnik dla kotłów gazowych wynosi poniżej 1.

Pompa ciepła Samsung EHS osiąga wyższy o 50% współczynnik sezonowy COP w porównaniu do konwencjonalnej pompy ciepła. Wydajność w zakresie temperatur od -2 st. C do 2 st. C jest większa niż przedtem. Urządzenie EHS spełnia także wymogi dyrektywy unijnej ECODE-SIG.

untitled-3

Schemat systemu składającego się z Jednostki Zewnętrznej i Modułu Hydro z Wbudowanym Zasobnikiem CWU 200l. lub 260l.  (ClimeHub). Konfiguracja Split systemu ClimateHub składa się z pojedynczej jednostki zewnętrznej podłączonej do modułu hydraulicznego z wbudowanym zasobnikiem poprzez rury chłodnicze. Potencjał systemu można zmaksymalizować poprzez podłączenie do sieci Smart Grid lub instalacji fotowoltaicznej (PV).