Jakie rodzaje pomp ciepła posiada w swojej ofercie firma Samsung?

Firma Samsung w swojej ofercie posiada pompy ciepła powierze woda w wykonaniu :

MONO

 • Mono to pompy ciepła EHS Samsung, które wymagają jedynie połączeń hydraulicznych. Nie ma konieczności ingerowania w układ chłodniczy, co umożliwia montaż bez uprawnień chłodniczych. Instalację grzewczą można wykonać z wykorzystaniem wersji EHS Mono, agregatu i modułu sterującego oraz podzespołów instalacyjnych różnych producentów. Agregat Mono można połączyć także z jednostką wewnętrzną ClimateHub w wersji kompaktowej. ClimateHub Mono jest kompleksowym źródłem ciepła służącym do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej, dostarczonym w pełni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecią energetyczną w standardzie Smart Grid.

Split

 • Split to wersja pompy ciepła w układzie rozdzielonym, w którym agregat i jednostkę wewnętrzną łączymy za pomocą przewodów chłodniczych. Instalację grzewczą można wykonać z wykorzystaniem naściennej jednostki wewnętrznej EHS Split oraz zasobnika CWU dowolnego producenta. Jeżeli szukasz gotowych rozwiązań, agregat Split można połączyć z jednostką wewnętrzną ClimateHub w wersji kompaktowej. ClimateHub Split jest kompleksowym żródłem ciepła służącym do ogrzewania i magazynowania ciepłej wody użytkowej, dostarczonym w pełni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecią energetyczną w standardzie Smart Grid.

TDM

 • TDM Plus to wersja pompy ciepła w układzie rozdzielonym, w którym agregat i jednostki wewnętrzne połączone są za pomocą przewodów chłodniczych. Co wyjątkowe, do układu chłodniczego możemy, oprócz modułu hydraulicznego, podłączyć także powietrzne jednostki wewnętrzne, jak w klasycznym systemie klimatyzacji. Pompa ciepła TDM może ogrzewać lub chłodzić wodę (A2W) czy też powietrze (A2A) w zależności od potrzeb.

 

Jak wygląda schemat podpięcia pomp ciepła Mono?

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Mono ze zintegrowanym zasobnikiem:

 

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Mono z zasobnikiem dostarczanym osobno:

Jak wygląda schemat podpięcia pomp ciepła Split?

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Split ze zintegrowanym zasobnikiem:

 

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung Split z zasobnikiem dostarczanym osobno.

 

Jak wygląda schemat podpięcia pomp ciepła TDM?

Schemat podpięcia pompy ciepła Samsung TDM:

Czy muszę zmieniać instalację grzewczą przed zakupem pompy EHS?

To zależy od parametrów temperatur dla jakich zaprojektowana została instalacja grzewcza. EHS jest niskotemperaturowym i średniotemperaturowym  źródłem ciepła o temperaturze zasilania 15-65 st. C. Jeżeli odbiorniki instalacji grzewczej były przystosowane do niskich temperatur zasilania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Należy sprawdzić czy instalacja grzewcza jest w stanie przekazać odpowiednią ilość ciepła do pomieszczenia przy danej temperaturze zewnętrznej i możliwej do uzyskania przez pompę ciepła temperaturze zasilania.

Co oznacza nazwa "ClimateHub" ?

Jednostka wewnętrzna ClimateHub to nazwa modułu hydraulicznego Samsung z nierdzewnym zintegrowanym zasobnikiem CWU. Jednostka ta dzięki  swojej kompaktowej konstrukcji, może zostać zintegrowana z zabudową kuchenną lub  pomieszczenia gospodarczego.

Jakie pojemności zasobników do CWU są oferowane w fabrycznych modułach hydraulicznych?

Dostępne są dwie wersje urządzeń  wewnętrznych z zasobnikiem o pojemności 200 lub 260 litrów. Moduły hydrauliczne ze zintegrowanym fabrycznie zasobnikiem CWU są dostępne zarówna dla urządzeń Mono jak i Split.

Co oznacza skrót COP?

COP to współczynnik efektywności energetycznej. Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej.Oznacza to, iż wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania wynosi ponad 5,0. Dla porównania kotły gazowe zamieniają energię zawartą w paliwie na energię cieplną ze sprawnością poniżej 100%.

Szukam pompy ciepła w najwyższej klasie energetycznej?

Pompy Ciepła Samsung ESH plasują się w najwyżej efektywności energetycznej A+++ w całym przedziale mocy zarówna dla pomp ciepła Mono jak i Split.

Jaki czynnik chłodniczy zawierają pompy ciepła Samsung EHS?

Nowe pompy ciepła Samsung EHS zawierają ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Czy pompą ciepła EHS mogę schłodzić dom w upalne dni?

Oczywiście! Pompa ciepła Samsung EHS  w lato staje się agregatem chłodniczym doskonale współpracującym np.  z klimkonwektorami wentylatorowymi. Wybór producenta klimakonwetora nie na znaczenia, wystarczy że spełnia on Państwa wymagania estetyczne  oraz jest dobrany  na odpowiednie parametry wody zasilającej. Do lata z reguły 7/12 st. C. Dla zimy 35/30 st. C.

Czy mogę korzystać z klimatyzacji ( funkcji chłodzenia) w domu i w tym samym czasie wziąć prysznic?

Tak, gdyż ciepła woda jest magazynowana w podgrzewaczu CWU. Jednakże po wyczerpaniu ciepłej wody w zasobniku pompa ciepła uruchomi się w trybie grzania.Zależność tą można programować indywidualnie poprzez ustawienie odpowiednich priorytetów na sterowniku EHS.

Czy jest możliwe połączenie EHS z istniejącą instalacją solarną?

Tak, pompa ciepła EHS umożliwiają taką adaptację. W tym celu należy  wykorzystać 2-wężownicowy podgrzewacz CWU.

Czy jest możliwa współpraca z siecią energetyczną Smart Grid i instalacją fotowoltaiczną?

Inteligentna sieć elektryczna (Smart Grid) skutecznie wykorzystuje zachowania i działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników. Smart Grid umożliwia użytkownikom korzystanie z energii elektrycznej w ekonomiczny, wydajny i zrównoważony sposób. Dzięki dostępnej funkcji PV, system można podłączyć do paneli słonecznych, oszczędzając energię z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

 

Czy jest możliwe połączenie pompy Samsung EHS z instalacja kominka z płaszczem wodnym?

Tak, pompa ciepła EHS umożliwia taką adaptację. W tym celu należy  wykorzystać 2 wężownicowy podgrzewacz CWU.

Poszukuje cichej pompy ciepła. Jaka jest głośność jednostki wewnętrznej?

Pompy ciepła Samsung to jedne z najcichszych urządzeń tego typu na polskim rynku.  Układ sterowania maszyny został wyposażony w funkcje cichej pracy.  Użytkownik ma możliwości obniżenia poziomu ciśnienia akustycznego  o 3dB, 5dB, 7dB,  lub do stałej wartości –  35dB w odległości 3 m.

Czy jest możliwe połączenie pompy Samsung EHS ze starą instalacja c.o.?

Oczywiście. Takie podłączenie jest możliwe. Należny tylko pamiętać o  zastosowaniu ( dozbrojeniu instalacji wodnej) dodatkowych elementach chroniących pompę ciepła przez zanieczyszczeniami  tj. filtr magnetyczny lub separator zanieczyszczeń.  Zdarza się tez potrzeba zainstalowania sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy obiegowej.

 

Czy EHS TDM umożliwia jednoczesne ogrzewanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie powietrzne?

Z technicznego punktu widzenia w trybie grzania CWU, pompa ciepła przekazuje 100% swojej mocy na ten cel. Jednak dzięki technologii TDM użytkownik nie odczuje różnicy w pracy włączonych jednostek A2A w tym samym czasie.

Czy można dodać jednostki wewnętrzne A2A do istniejącego układu EHS TDM?

Tak, jest to możliwe na każdym etapie inwestycji. W tym celu instalator musi podłączyć jednostki do istniejącej instalacji chłodniczej EHS TDM za pomocą trójnika typu Y i odpowiednich zaworów EEV.

Czy Samsung posiada w ofercie pompy ciepła 3-fazowe?

Tak. Dostępne konfiguracje pomp ciepła Samsung EHS przedstawia poniższa grafika:

Czy pompy ciepła Samsung EHS mają możliwość zdalnego sterowania?

Tak. użytkownik ma możliwość sterownia funkcjami swojej pompy ciepła za pomocą smartfona poprzez wi-fi. W tym celu należy zakupić  i podłączyć dodatkowy moduł. MIM-H04N oraz zainstalować aplikację SmartThings.

Link do pobrania aplikacji ze splepu google https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect&hl=pl

Jaki przewód zasilający należny doprowadzić do pompy ciepła Samsung?

Czy pompa ciepła Samsung ma możliwość sterownia dwoma strefami grzewczymi?

Nowy sterownik dotykowy pozwala użytkownikom zarządzać niezależnie dwoma różnymi strefami grzewczymi. Oznacza to, że zarówno grzejniki, jak i niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe mogą być wykorzystywane w efektywny sposób.

Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy agregatem a modułem hydro w pompą ciepła split bez konieczności dodawania czynnika chłodniczego?

Odległość ta wynosi 15m.

Jestem zainteresowany odbyciem szkolenia. Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić droga mailową na adres: info@neoklima.pl. Po pomyślnej rejestracji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Czego dowiem się na szkoleniu?

Szkolenie obejmuje: 

 • Przedstawienie  produktów, akcesoriów dostępnych systemy sterowania, unikatowych cech produktów Samsung,
 • Uwarunkowań  i wymagań dotyczących instalacji,
 •  Zasady poprawnej instalacja i konfiguracja systemu,
 • Pierwsze uruchomienie,
 • Omówienie najczęstszych problemów występujących podczas uruchamiania systemu i sposób rozwiązywania wszelkich problemów,
 • Rozwiązywanie i znajdowanie usterek (przy użyciu kodów E),
 • Logika sterowania,
 • Studia przypadków.

 

Jak szacunkowo dobrać moc pompy ciepła?

Budynek Pasywny – do 15 W/m2 lub certyfikat domu pasywnego

Budynek Niskoenergetyczny – od 15 do 45 W/m2 (bardzo dobra izolacja, okna 3 szybowe, rekuperacja >90%)

Budynek Energooszczędny – od 45 do 80 W/m2 (dobra izolacja, okna
3 szybowe, rekuperacja >70%)

Budynek Średnio energooszczędny – od 80 do 100 W/m2 (izolacja
ok. 5 cm, okna 2 szybowe, wentylacja grawitacyjna)

Budynek  Energochłonny – od 100 do 150 W/m2

 

Na jakie temperatury trzewne powinna być dobrana pompa ciepła?

Aktualnie obowiązującym aktem w tym zakresie jest  wprowadzona w 2004 do zbioru polskich norma norma europejska PN-EN 12831:2004 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną”wraz z jej nowelizacją jej nowelizacji z 2006 roku PN-EN 12831:2006  która określa podział klimatyczny wg poniższej tabeli  i mapy.

Strefa klimatyczna Temperatura obliczeniowa
I -16°C
II -18°C
III -20°C
IV -22°C
V -24°C

 

 

Jak jest zależność temperatury wody grzewczej a poborem mocy pompy ciepła?

Obniżenie temperatury wody grzewczej w pompie ciepła o 1°C to średnia oszczędność ok. 2,0%.  Poniżej przykładowy pobór mocy pompy ciepąła w   zależności od temperatury zasilania instalacji grzewczej.

Temperatura zewnętrzna 7st. C (dla pompy ciepła split 6 kW) 
Tem. Wody st. C. 30 35 40 45
Pobór mocy kW 1,1 1,22 1,37 1,51

Jak poprawnie zainstalować jednostkę zewnętrzną na gruncie?

Zdjęcie przedstawiające poprawny montaż agregatu. Ważne aby urządzenie posadowić na konstrukcji o wysokości min.  30 cm.

Co to jest zbiornik buforowy i do czego służy?

Zbiornik buforowy to po prostu dodatkowy zbiornik cieczy w instalacji hydraulicznej, którego zadaniem jest sztuczne zwiększenie zładu (ilości cieczy) w instalacji hydraulicznej.  Na przykładowym  zdjęciu poniżej widać dodatkowy 50l. zbiornik budowy.

Czy zbiornik buforowy jest niezbędny w każdej instalacji hydraulicznej?

Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne i niezmienne od lat. Zastosowanie zbiornika buforowego  jako dodatkowego zładu w instalacji hydraulicznej musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne i techniczne. Polecamy stosować się do zaleceń Pana Dipl.-Ing. Petera Hubachera: „Typowym problemem instalacji z pompą ciepła jest też zbytnie jej skomplikowanie w części hydraulicznej. Od wielu lat moje zalecenie jest takie samo: im mniej skomplikowana jest instalacja, tym większa efektywność oraz niezawodność eksploatacji.” Gdy jest wiele zbiorników, ich podłączenia często nie znajdują się w optymalnych miejscach, zbiorniki nie są dokładnie „uwarstwione” i dochodzi w nich do mieszania się stref. Z tego powodu wiele takich instalacji pracuje wyraźnie mniej efektywnie.”

Na Polskim rynku istnieje grupa instalatorów którzy traktują ten element instalacji jako panaceum na wszystkie przypadłości. Wielu z nich stosuje argument że bufor naprawia błędy instalacji hydraulicznej, pomaga przy odszranianiu, czy zapewnia minimalny przepływ.

Te argument jednak do nas nie przemawiają, ponieważ instalacje hydrauliczne należy projektować i wykonywać bez błędów, w taki sposób, żeby wymagany minimalny przepływ przez pompę ciepła był  zawsze zapewniony, a z oszranianiem nie będzie wtedy najmniejszego problemu.

Należy zapamiętać :

Ogrzewanie podłogowe jest najlepszy naturalnym buforem ciepła i nie wymaga dodatkowego zbiornika buforowego. Ogrzewanie grzejnikowe wymaga  zastosowania dodatkowego zbiornika buforowego jeżeli pojemność wodna instalacji nie przekracza 60-80l. Zbiornik buforowy jest natomiast bezwzględnie konieczny w instalacjach z matami kapilarnymi.

Co oznacza skrót A2W

Skrót A2W  pochodzi o słów Air to Water (Powietrze-Woda). Nomenklatura ta często występuję przy opisie parametrów pracy pompy ciepła jak w przykładzie  poniżej.

A7/W35 – gdzie:

 • A7 oznacza +7 st. C temperaturę powietrza zewnętrznego
 • W35 oznacza +35 st. C temperaturę wody zasilającej instalacje grzewczą

Warto wiedzieć że moc grzewcza pompy ciepła jest bezpośrednio uzależniona od parametrów powietrza zewnętrznego i temperatury wody grzewczej.

Przykład:

Jeżeli pompa ciepła dla parametrów  A7/W35 ma 6 kW mocy grzewczej, to dla parametrów A-10/W35 dębie maiła ok. 90 % mocy nominalnej.

Czy do bilansu mocy P.C. wliczać moc grzałek zapasowych?

Zarówno literatura jak i nasze, ponad 10 letnia doświadczenie pracy z pompami ciepła jednoznacznie wskazuje na konieczność wliczania  mocy grzałek wspomagających, jako cześć całkowitej dostępnej mocy grzecznej pompy ciepła typu powietrze-woda.

UWAGA!

Przewymiarowanie pompy ciepła jest częstym błędem popełniamy przez niedoświadczonych instalatorów.

Poniżej przedstawiamy porównanie dla pompy przewymiarowanej (praca na samym kompresorze bez dodatkowych grzałek wspomagających) oraz o połowę mniejsza pompa wyposażona i korzystająca z pomocy grzałek przepływowych.

Dom  ok. 125 m2 – III strefa klimatyczna (system rozprowadzenia ciepła – grzejniki stalowe płytowe)

P.C. 12 kW bez grzałek – 3500 kWh/r. (pomiar średni  z 2 lat)

P.C. 6 kW z grzałkami – 2950 kWh/r. (pomiar średni  z 6 lat)